Bristande uppföljning av provsvar

I februari 2014 fick en man som då var i 40-årsåldern en fettknöl bortopererad i samband med ett akutbesök på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Analys hos patolog visade att det handlade om en låggradig malign förändring. Provsvaret följdes dock aldrig upp och upptäcktes först sex år senare hos primärvården då patienten sökte vård eftersom tumören långsamt hade vuxit.

Den maligna förändringen har nu opererats bort, patienten är friskförklarad och inga fler åtgärder bedöms vara motiverade.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom fördröjningen kunde ha inneburit risk för allvarlig vårdskada. Orsaken var bristande rutiner och hantering av provsvar. I verksamheten finns nu sedan flera år etablerade rutiner för bevakning av provsvar.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000922