Bristande övervakning vid svår havandeskapsförgiftning

En kvinna med havandeskapsförgiftning förlöstes på Skånes universitetssjukhus i Malmö i juni 2021. Patienten försämrades under förlossningen och fick bland annat kramper, men hon var inte under övervakning när det skedde. Det blev därför en kort fördröjning innan kramperna upptäcktes och kunde behandlas.

När kvinnan stabiliserats förlöstes barnet med kejsarsnitt. Händelsen anmäls enligt lex Maria då den bedöms ha medfört en risk för allvarlig vårdskada. Den bakomliggande orsaken var relaterad till rutiner för övervakning och behandling vid svår havandeskapsförgiftning. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.
 
2021-ANMSUS000798