Bristande kontroll av vätskebalans

I april i år vårdades en kvinna i 70-årsåldern på lasarett för allvarlig sepsis. Fyra dagar senare förflyttades hon till Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av misstänkt inflammation i hjärtat. Successivt försämrades kvinnan.

Hon utvecklade infektionsutlöst njursvikt och man upptäckte att hon gått upp mycket i vikt. Kvinnan fick upprepade dialysbehandlingar och kunde senare skrivas ut från sjukhuset utan något ytterligare behov av dialys.
Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom man under behandlingstiden på Sus, inte hade följt kvinnans vikt och vätskebalans. Hade man gjort detta hade man tidigare kunnat se att hennes kropp samlade vätska. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara bristande följsamhet till rutin och verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000438