Bristande IT-stöd gav fördröjd diagnos

Bristande IT-stöd orsakade fördröjd diagnos av elakartad hudförändring.

Efter en första undersökning av en hudförändring genomfördes en kompletterande undersökning. I samband med denna undersökning ändrades patientens diagnos från godartad till elakartad.

Fördröjning påverkade

Något svar på den kompletterande undersökningen skickades emellertid aldrig, vilket inte uppmärksammades. Den behandlande läkaren noterade inte heller att något kompletterande svar inte anlänt. Först efter 10 månader uppmärksammades det slutliga svaret. Det kan inte uteslutas att fördröjningen påverkat patientens fortsatta sjukdomsförlopp.

IT-stöd kan minska risk

Vårdens remisshanteringssystem saknar automatiserade bevakningsfunktioner vilket försvårar möjligheten att aktivt bevaka samtliga pågående patientfall. Ett IT-stöd, med bland annat automatiserade påminnelser, skulle minimera risken för liknande avvikelser framöver.

Diarienummer: 2020-KM000893