Bristande fosterövervakning vid förlossning

Ett barn som föddes med sugklocka på Skånes universitetssjukhus i Malmö i september kom ut medtaget och med tecken på syrebrist. Barnets mamma hade tidigare förlösts med kejsarsnitt vilket innebar att det fanns risk för komplikation.

När mamman, under pågående värkarbete, skulle ta en dusch i smärtlindrande syfte kopplades fosterövervakningen tillfälligt bort. När den kopplades på igen efter cirka två timmar var kurvorna avvikande, varpå barnet förlöstes med hjälp av sugklocka.

Barnet återhämtade sig väl och händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada. Den bakomliggande orsaken var att rutiner för fosterövervakning vid förlossningar med förhöjd risk inte följdes.

Rutinen inskärps och i verksamheten planerar man att införa fjärrövervakning på samtliga förlossningsrum.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000502