Bristande bevakning av remisser

2017 vårdades en kvinna i 75-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av ansträngningsdyspné och blodbrist. När patienten skrevs ut från sjukhuset fick hon remiss för koloskopi (undersökning av tjocktarmen) hos en privat vårdgivare samt remiss för hos vårdcentral. Koloskopin utfördes dock aldrig och ett år senare fick patienten diagnosen spridd koloncancer.

Orsak till den uteblivna koloskopin är oklar men bristande bevakning av utgående remisser, som ledde till att verksamheten inte uppmärksammade att remissbekräftelse saknades, kan ha varit en bidragande orsak. För att minska risken för upprepning förbättrar verksamheten rutinen för bevakning av utgående remisser.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001053