Brist i bedömning på akutmottagning

I februari 2021 sökte föräldrarna till ett några veckor gammalt barn vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Barnet gick på regelbundna kontroller i Köpenhamn för aplasia cutis – bristande utveckling av hudvävnad – som resulterat i ett sår på huvudet.

När såret började blöda tre gånger under en vecka sökte familjen vård vid varje tillfälle på akutmottagningen för barn- och unga i Malmö. 

Blödningen hade avstannat vid besöken men vid det tredje besöket hade såret blivit större. Barnets tillstånd bedömdes som stabilt och föräldrarna kunde gå hem med barnet med fortsatt uppföljning av vården i Köpenhamn. En kort tid efter det sista besöket på sjukhuset i Malmö avled barnet i Köpenhamn. Dödsorsaken är under utredning.

Händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av den risk för allvarlig vårdskada som uppstått när barnet skickades hem för tredje gången trots att såret ökat i storlek och blött flera gånger. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara att sårets förändring inte bedömdes i sin helhet och verksamheten uppmanar till frikostighet med inläggning för observation vid upprepad kontakt med sjukvården.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000208