Blödning upptäcktes inte

I februari 2021 vårdades en kvinna för covid-19 i ett isoleringsrum på en infektionsavdelning på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Trots att rummet kameraövervakades upptäcktes det inte att en artärnål lossnade, vilket orsakade en större blödning.

Först när personal gick in till patienten upptäcktes blödningen. Kvinnan behandlades och drabbades inte av några men.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada. Orsak till händelsen bedöms vara att rutinen för kameraövervakning varit otydlig. Verksamheten har vidtagit åtgärder relaterat till detta.

2021-ANMSUS000398