Blödning i hjärnan efter ingrepp

En man i 75-årsåldern drabbades av en blödning i hjärnan efter att ha genomgått ett ingrepp på grund av en kärlmissbildning i hjärnhinnan. Ingreppet gjordes i januari 2020 på Skånes universitetssjukhus. Efter ingreppet, som gjordes via ett kärl, gick det inte att väcka patienten och efter några timmar kunde man diagnostisera blödning i hjärnan.

Patienten opererades akut men hjärnskador kvarstod och han avled en tid senare. Det går inte att utesluta att en tidigare diagnostik av blödningen hade kunnat ge bättre förutsättningar att rädda patientens liv.

Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara brister i rutiner och kommunikation. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020-KMSUS000429