Blodförtunnande behandling fördröjdes

I juni 2020 genomgick en man i 45-årsåldern titthålskirurgi på Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av förmaksflimmer.

Efter operationen skulle han få behandling med blodförtunnande medel, men det uppstod en fördröjning innan behandlingen återinsattes och det ledde till att patienten drabbades av stroke.

Orsaken bedöms ha varit bristande kännedom om gällande rutin och verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001108