Blod lämnades ut före kontroll

Blod lämnades ut innan alla kontroller utförts av blodet, men detta upptäcktes innan blodet skulle användas till patient.

Blodkomponent hade satts undan till patient i väntan på fullständig testning och märkning. Komponenten lämnades ut till vårdavdelningen av misstag, i tron att blodkomponent var reserverad till patient och klar.

Vårdavdelningen upptäckte att de följesedlar som ska finnas på komponenten saknades och kontaktade transfusionsmedicin, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Vårdavdelningen returnerade blodkomponenten och ny blodkomponent reserverades till patient.

Händelsen anmäls enligt Lex Maria, då det fanns risk att inte fullt kontrollerad och märkt blodkomponent kunde användas.

Diarienummer 2021-KM 001468