Behandling mot blodpropp uteblev

I september 2021 sökte en man i 30-årsåldern vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö för en underbensfraktur. Mannen behandlades med helbensgips. Knappt två veckor senare sökte patienten akut vård på grund av smärta. Det konstaterades att han hade fått en blodpropp, venös trombos, i det gipsade benet.

Det visade sig då att mannen inte fått förebyggande behandling mot blodproppar, så kallad trombosprofylax, i samband med gipsningen. Händelsen anmäls enligt lex Maria då trombosen bedöms kunna ha varit undvikbar om rätt behandling hade satts in vid första vårdtillfället. Orsak till händelsen bedöms vara att rutinen om trombosprofylax är dåligt spridd och information om den samma är svår att finna.

2021-ANMSUS001296