Behandling mot blodpropp i benet uteblev

I januari 2022 sökte en man i 60-årsåldern vård på akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund för en brusten hälsena. Patienten fick fortsatt vård inom den ortopediska verksamheten.

Två veckor senare konstaterade en sjukgymnast att mannens ben var svullet. Vid en ultraljudsundersökning stod det klart att han fått en blodpropp i underbenet. Mannen behandlades och fick inga bestående men.

Orsak till händelsen bedöms vara att man inte följt aktuella riktlinjer. Bristande kommunikation mellan akutläkaren och ortopedläkaren kan ligga till grund.

Verksamheterna vidtar åtgärder kopplat till detta.

2022-ANMSUS000101