Behandling av njurbäckeninflammation fördröjdes

Ett spädbarn remitterades i februari 2019 från en privat barnmottagning till barnakutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö, på grund av misstänkt njurinfektion. Man bedömde att barnet var opåverkat och beslöt därför att avvakta, ta ett nytt urinprov och göra en ny bedömning av barnet på sjukhuset nästa dag.

Dagen efter hade barnet fortsatt hög feber och man bedömde att det rörde sig om en njurbäckeninflammation varpå antibiotika sattes in.

Orsaken till att behandlingen fördröjdes bedöms vara otydliga rutiner. Verksamhetsområde barnmedicin går igenom och förtydligar rutinerna för att minska risken för att händelsen upprepas.

Diarienummer: 2019-KMSUS000296