Behandling av fingerfraktur fördröjdes

En pojke i elvaårsåldern sökte i november 2021 akut vård på Skånes universitetssjukhus i Lund, på grund av smärtor i vänster hand efter ett fall. Den undersökande läkaren bedömde att det inte fanns någon fraktur i handen och det utfördes inte någon röntgen.

Drygt två veckor senare sökte pojken vård igen eftersom han fortfarande hade besvär i handen. Då gjordes en röntgen som visade en fraktur i ringfingret. Pojken har fått en kvarstående felställning i fingret men fingrets funktion är god. Det kan inte uteslutas att en tidig operation hade kunnat påverka resultatet positivt.

Orsak till händelsen bedöms vara att den undersökande läkaren på akutmottagningen inte misstänkte fraktur. Verksamheten vidtar utbildningsprogram i ortopedi för akutläkare.

2022-ANMSUS000167