Behandling av dottertumörer fördröjdes

I april 2020 fick en kvinna i 60-årsåldern strålbehandling och cellgiftsbehandling på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) på grund av dottertumörer i halsryggen. Tre månader senare följdes patienten upp med en magnetkameraundersökning av ryggen, och den visade tillväxt av dottersvulsterna, som hotade att trycka mot ryggmärgen.

Detta meddelades dock inte omedelbart till berörd läkare och det skriftliga svaret bevakades inte på mottagande enhet vid Skånes universitetssjukhus. Detta ledde till att tillståndet uppmärksammades först tre veckor senare då patienten var där på återbesök.

Kvinnan lades då in akut och strålbehandling inleddes dagen efter. Vid tidpunkten hade patienten inte utvecklat några neurologiska symtom men bedömningen är att hon hade kunnat drabbas av förlamning om tumörtillväxten hade skett snabbare.

Som åtgärd har de berörda verksamheterna genomfört organisatoriska förändringar för att det ska bli lättare att följa gällande rutiner för remisser.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001204