Behandling av cancer fördröjdes

En man i 70-årsåldern med levercancer utreddes under 2019 på kirurgmottagningen, Sus i Lund. Det beslutades att cancern skulle behandlas med TACE, en metod som innebär att man går in i leverkärlen och sprutar cellgift i kärl som leder till tumörer, i syfte att bromsa tumörtillväxt.

Behandlingen fördröjdes dels på grund av bristande tillgång till behandlingstider och dels på grund av andra medicinska åtgärder som skulle utföras. Fördröjningen ledde till att det planerade ingreppet inte längre var ett möjligt alternativ och patienten fick i stället en annan cellgiftsbehandling.

Det kan inte uteslutas att fördröjningen kan ha påverkat sjukdomsförloppet negativt. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara kapacitetsbrist när det gäller specifik radiologisk kompetens och brist på vårdplatser.

För att minska risken för upprepning av händelsen utbildar VO bild och funktion radiologer inom denna specifika kompetens och inom VO kirurgi och gastroenterologi pågår ett arbete med att förbättra vårdplatskapaciteten.

Diarienummer: 2019-KMSUS001129