Barn riskerade att smitta varandra

Två barn lades i april 2018 in på en barnmedicinsk vårdavdelning på Skånes universitetssjukhus i Malmö, på grund av misstänkt magsjuka med kräkningar och diarré.

Barnen vårdades på samma rum men det visade sig efter provtagning att de hade olika former av virus. Inget av barnen smittades av varandra, men det fanns risk för att detta skulle kunna ske.

Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara bristande rutiner för samvård. För att minska risken för upprepning inför verksamheten en rutin för läkarbedömning om samvård.

Diarienummer: 2019-KMSUS001126