Barn föddes medtaget efter igångsatt förlossning

En kvinna som i mars 2019 födde barn på Skånes universitetssjukhus i Lund sattes igång med hjälp av läkemedel efter att vattnet hade gått. I slutet av förlossningen blev värkarbetet intensivt och när modermunnen var fullvidgad noterades ett avvikande CTG.

Kvinnan fick då värkstimulerande dropp och efter en halvtimme föddes barnet allvarligt medtaget. Efter några dagar med vård på neonatalavdelning kunde barnet få komma hem.

Orsak till det inträffade bedöms ha varit att fortsatt avvikande CTG-mönster inte uppfattades. Verksamheten vidtar omfattande utbildningsinsatser för att minska risken för liknande händelser.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001038