Barn fick opereras efter försenad diagnos av infektion i tumme

Ett barn drabbades av svullnad och rodnad tumme och modern kontaktade vårdcentralen i västra Skåne.

Här fick hon rekommendation om behandling. Men då behandlingen inte hjälpt efter två dagar hörde hon åter av sig till vårdcentralen. Nu fick hon av annan sjuksköterska beskedet per telefon att behandlingen behövde pågå längre tid. Denna sjuksköterska uppfattade inte att de redan hade haft kontakt några dagar tidigare då journaldokumentation från den kontakten saknades. Fyra dagar senare sökte vårdnadshavaren på akutmottagningen. Barnet fick antibiotika och en handkirurg opererade dagen efter bort en bit av tummen på grund av infektion i tummens skelett. Barnet tillfrisknade och mår nu bra.

Rodnad och svullnad i ett finger hos ett litet barn bör bedömas av läkare om behandling med egenvård inte hjälpt.  I detta fall har det inte skett vilket kan ha lett till fördröjd diagnos och behandling av infektion i tummens skelett.

Verksamheten har utrett händelsen grundligt. Dokumentationsmissen kan ha bidragit till det slutliga resultatet och bedöms därmed som en undvikbar allvarlig vårdskada. Utredningen har visat att dokumentationsmissen kan ha orsakats av stress. Vårdcentralen kommer följa upp så att en liknande händelse inte sker igen.

Diarienummer: 2021-KM000018