Barn fick nervskador efter komplicerad förlossning

I januari 2019 lades en gravid kvinna i 25-årsåldern in akut på Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av risk för förtidig födsel. På grund av extrem prematuritet gavs kvinnan värkhämmande dropp och situationens komplexitet gjorde det svårt att bedöma exakt när barnet skulle förlösas.

Efter sex dagar fick kvinnan buksmärtor och man kunde då konstatera att förlossningen hade startat med barnet vänt med rumpan nedåt. Barnet hade trängt ner för långt för att kunna förlösas med kejsarsnitt och förlossningen blev komplicerad och fördröjd innan barnets huvud och axlar kunde förlösas. Detta ledde till akut syrebrist och nervskador i barnets armar.

Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara bristande förlossningsplan och hög arbetsbelastning.

För att minska risken för upprepning har verksamheten infört dubbla jourlinjer och krav på tydlig förlossningsplan vid komplicerade graviditeter.

Diarienummer: 2019-KMSUS001179