Barn fick hjärnskada i samband med förlossning

En kvinna som skulle föda sitt första barn på Helsingborgs lasarett drabbades av ett långdraget förlossningsförlopp.

Efter flera försök att förlösa barnet med sugklocka genomfördes ett akut kejsarsnitt. Barnet fick allvarliga hjärnskador.

Enligt gällande rutin borde kejsarsnitt övervägts tidigare när inte försök med sugklocka gav önskat resultat. Anledningen till att barnet drabbades av en allvarlig hjärnskada är inte helt klarlagd men det är sannolikt att det utdragna försöket med sugklocka har bidragit till barnets hjärnskador.

Långdragna förlossningar innebär risker för komplikationer och skador. Verksamheten har därför tillsatt en tvärprofessionell grupp i syfte att minska andelen utdragna förlossningar. De förbättringsåtgärder som gruppen kommer fram till ska senast vara genomförda i slutet av året.

Diarienummer: 2021-KM000806