Barn fick för hög dos läkemedel

På vägen till akutmottagningen upptäcker ambulanssköterskan att barnet av misstag fått för hög dos läkemedel. Barnet övervakas med särskild hänsyn till detta, men drabbas inte av några negativa effekter av det inträffade.

Ambulansen larmas ut till ett litet barn som på grund av akut sjukdom är kraftigt smärtpåverkat och i starkt behov av smärtlindring.

Smärtstillande läkemedel ges med nässpray och barnet mår bättre. På vägen till akutmottagningen upptäcker ambulanssköterskan att barnet av misstag fått för hög dos läkemedel. Barnet övervakas med särskild hänsyn till detta, men drabbas inte av några negativa effekter av det inträffade.

Verksamheten ser nu över sina rutiner och riktlinjer.

Diarienummer 2020-KMKRYH000070.