Barn fick fel dos av läkemedel

I juni 2021 vårdades ett nyfött barn inom neonatalvården på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Barnet ordinerades av misstag en förhöjd dos fosfat vilket medförde att barnet blev livshotande sjuk och behövde intensivvård.

Barnet återhämtade sig efter händelsen, men händelsen anmäls enligt lex Maria då den bedöms ha varit undvikbar.

Den bakomliggande orsaken bedöms vara relaterad till bristande följsamhet till verksamhetens rutiner vid ordination och administrering av läkemedel.

I verksamheten vidtas åtgärder med stärkta rutiner.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000621