Barn avled vid komplicerad förlossning

I december 2019 kom en gravid kvinna in till förlossningen i Lund med värkar. Förlossningsförloppet var långsamt och i perioder var CTG-mönstret avvikande. Olika insatser gjordes för att skynda på förlossningen utan resultat. När CTG-mönstret avvek ytterligare togs beslut om att förlösa med sugklocka.

Barnets skuldror fastnade dock i förlossningskanalen och när barnet förlöstes var det livlöst, och trots adekvata åtgärder gick det inte att återuppliva.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom man med en grundligare riskbedömning hade kunnat överväga andra åtgärder, som i sin tur hade kunnat ge en annan utgång. Bakomliggande orsak till händelsen bedöms vara brister i riskbedömning och verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000885