Bakterie hittad på neonatal-IVA i Lund

I januari upptäcktes bakterien Serratia marcescens på neonatalavdelning intensivvård på Skånes universitetssjukhus i Lund. Smittan upptäcktes vid en kontrollodling som görs varje vecka. Sex barn hade bakterien, men ingen blev sjuk.

Sedan 2010 ingår regelbunden testning och odling efter multiresistenta bakterier och serratia av alla barn på neonatal-IVA och neonatalavdelningen som en del av Skånes universitetssjukhus patientsäkerhetsarbete. Odlingarna görs varje vecka.

– Neonatalverksamheten har haft återkommande smittspridningar med serratia. Tack vare omfattande hygienarbete och ett bra förebyggande arbete, med bland annat ökad bemanning, har förekomsten minskat, säger Elisabeth Olhager, verksamhetschef för neonatalvården på Skånes universitetssjukhus. 

När smittan upptäcktes vidtog avdelningen omgående åtgärder enligt utarbetade rutiner av Vårdhygien och neonatalverksamheten på Sus. De smittade barnen fick vård isolerade från övriga patienter och föräldrarna fick bara vistas i deras rum och inte i de allmänna utrymmena.

Ingen av barnen fick några sjukdomssymtom av bakterien, men händelsen anmäls enligt lex Maria då den hade kunnat medföra allvarlig vårdskada.

Neonatal-IVA ligger i en gammal byggnad på sjukhusområdet i Lund och en orsak till smittspridningen vid detta tillfälle, var att det flera gånger hade varit stopp i avloppen i byggnaden. Avloppsvattnet kom upp i handfaten inne på vårdrummen på neonatal-IVA.

För att minska risken för ny smittspridning har avloppen fått ett nytt rör och vid patientnära arbete används sterilt vatten, som ersätter kranvatten för att öka hygienen.

– Byggnaden där neonatal-IVA ligger är inte anpassad till dagens krav för den avancerade vård som bedrivs. Sedan 2016 har möjligheten att hitta eller bygga nya lokaler för neonatal-IVA utretts, men det är ett komplicerat pussel. Neonatal-IVA måste ligga nära förlossningen och förlossningen måste ligga nära övrig verksamhet inom kvinnosjukvård. Det finns budgetmedel avsatt för en ny byggnad, men det är en utmaning att hitta en lämplig lösning, säger Elisabeth Olhager.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000215