Armbågsfraktur missades hos äldre kvinna

En kvinna i 70-års åldern sökte till en vårdcentral i nordöstra Skåne efter ha fallit och slagit i sin armbåge. Vid läkarundersökningen gjordes ingen röntgen.

Efter cirka fem veckor konstaterades en skada på skelettet som inte gick att operera. Patienten har fått bestående svaghet i armen och kan inte längre sträcka ut den helt.

Vid trauma är det viktigt att vara frikostig med röntgenundersökning för att utesluta skelettskada. Det gjordes inte vid detta fall och det innebar försenad diagnos och försämrad prognos. Händelsen bedöms som allvarlig och anmäls därför.

Vårdcentralen har genomfört en utredning och upprättat en handlingsplan för att minska risken att något liknande händer igen. I planen pekas det speciellt på att man ska vara generös med röntgenundersökning exempelvis efter fallolyckor.

 

Diarienummer 2021-KM000483