Andningsbesvär kunde inte hävas

En man i 45-årsåldern med astma fick andningsbesvär i samband med sin första dos vaccin mot covid-19. Besvären blev så svåra att det krävdes akut medicinsk behandling och sjukhusvård.

När mannen i maj 2021 fick sin andra dos upprepades samma sak. Mannen fick andningsbesvär i hemmet och sedan hjärtstopp som inte kunde hävas utan mannen avled på sjukhuset.

- Det här är en väldigt tragisk händelse som vi anmäler enligt lex Maria då vi bedömer att den kan ha varit undvikbar. Mina tankar går till mannens familj och anhöriga, säger Sven Karlsson, chefläkare på Skånes universitetssjukhus.

Efter händelsen gjordes en händelseanalys där flera orsaker identifierades. Till exempel kan bristande kommunikation samt bristande uppföljning och utredning efter det första vårdtillfället, ha bidragit till händelsen.

Verksamheten har vidtagit åtgärder relaterat till detta. Det har bland annat införts förändrade rutiner vid hälsodeklaration inför vaccination och det har startats en särskild allergilinje för patienter med vaccinationsreaktioner. Rutiner för dokumentation i journal har också uppdaterats. 

- Den här typen av reaktioner på vaccin är väldigt ovanliga och det gäller för sjukvården att göra sitt yttersta för att förebygga dem eller att upptäcka dem tidigt om de inträffar. Med de här åtgärderna hoppas vi kunna undvika liknande händelser framöver, säger Sven Karlsson.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000661