Ambulanspersonal utan legitimation vårdade patient i ambulans

En äldre person insjuknar med ökande andningsbesvär samt bröstsmärta. Ambulans larmas. Under transporten till sjukhus vårdas patienten av personal som inte är legitimerad, medan legitimerad personal kör ambulansen till akuten.

Patienten vårdas efter ambulanstransport inneliggande på sjukhus under drygt ett dygn och kan därefter skrivas ut utan komplikationer.

Personal med högsta medicinska kompetens ska enligt befintliga riktlinjer vårda patienten för att få bäst säkerhet och kvalitet i vården. I det här fallet har ingen vårdskada skett. Vid lägre medicinsk kompetens finns risk för att patienten inte får bästa möjliga vård, men i det här fallet är det oklart om högre kompetens hade förbättrat vården.

Befintliga riktlinjer om vem som vårdar respektive kör ambulans har inte följts av ambulansteamet, varför händelsen anmäls enligt Lex Maria.

Diarienummer 2020 KM 001535