Allvarligt trycksår utvecklades under vårdtiden

En man i 60-årsåldern med förlamning fick allvarliga trycksår under vårdtiden på lasarettet i Ystad i februari 2019.

Utlokalisering av patienter, kompetensbrist om stockvändning (säker vändning av patient med misstänkt ryggskada) samt fördröjning av optimala tryckförebyggande åtgärder, anses ha bidragit till patientens lidande och utveckling av trycksår.

För att förebygga liknande händelser genomförs utbildningsinsatser. Nätverk Patientsäkerhet har genom chefsjuksköterska startat en sårvårdsgrupp som inkluderar madrasskunskap samt ett sjukhusövergripande ansvar för madrasser.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000830