Äldre person med övergående symtom togs inte med i ambulans

Ambulans tillkallas till person med symtom som tyder på misstänkt propp i hjärnan. Då ambulans kommer fram har personens symtom gått tillbaka och personen får stanna kvar i hemmet. Två dagar senare läggs personen in på sjukhus. Utredning visar infarkt i hjärnan orsakat av en propp.

Ambulans tillkallas till äldre person med sluddrigt tal och svaghet i benen. Då ambulans anländer har patienten huvudvärk, men övriga symtom har gått tillbaka. Efter undersökning och bedömning får patienten råd och stannar kvar i hemmet.

Två dagar senare tillkallas åter ambulans då personen har fallit, känt sig svag i benen samt har de senaste dagarna haft problem att styra ena handen. Patienten tas med ambulans till sjukhuset där undersökning visar infarkt i hjärnan.
Det är oklart om patientens utveckling av symtom hade kunnat förhindras eller minskas om patienten fått vård och behandling tidigare. Händelsen bedöms som allvarlig och anmäls enligt Lex Maria.

Diarienummer 2020-KM001659