Äldre man tog av sin andningsmask och drabbades av syrgasbrist

En man i 70-årsåldern vårdades på Centralsjukhuset i Kristianstad och behandlades med syrgas med högt flöde för andningssvikt till följd av covid-19.

Vid ett obevakat tillfälle tog han av sig sin andningsmask och några minuter senare hittades han medvetslös. Syrgasmättnaden bedömdes ha sjunkit till cirka 80 procent. Syrgasbehandlingen återupptogs genast och mannen hämtade sig successivt under kvällen.

Efter händelsen har sjukhuset infört extravak till patienter med högflödesbehandling med syrgas. Man kommer också att börja använda övervakningsutrustning.

Diarienummer: 2021-KM000234