Äldre kvinna avled utan att tillräckliga åtgärder hade vidtagits

En kvinna i 80-årsåldern sökte akut för buksmärtor på Centralsjukhuset i Kristianstad. Under första vårddygnet uppmättes sjukliga värden för hennes viktigaste kroppsfunktioner (NEWS).

När värdet passerade larmgränsen kontaktade tjänstgörande sjuksköterska läkare men inga åtgärder vidtogs. Under kvällen försämrades kvinnan. Läkare kontaktades och ordinerade antibiotika och smärtstillande. Ny kontakt skulle tas om tillståndet försämrades ytterligare. Nästa sjuksköterska upplevde att kvinnan var instabil och hade sänkt medvetande. Hon försökte ringa läkare men fick inget svar. Sjuksköterskan tog då kontakt med sjukhusets mobila intensivvårdsgrupp, som bgjorden en bedömning och efter en timmes behandling och provtagning på avdelningen tog henne till intensivvårdsavdelningen. Påföljande förmiddag avled kvinnan.

Det kan inte uteslutas att sättet på vilket fallet hanterades kan ha bidragit till patientens död. Sjukhuset har antagit som ett av sina viktigaste mål att förbättra följsamheten till NEWS-rutinerna.

Diarienummer2021-KM000318