Äldre kvinna avled i akut hjärtinfarkt efter felaktig telefonbedömning

En äldre kvinna sökte genom en anhörig en kvälls- och helgmottagning i västra Skåne för råd. Hon kände illamående, yrsel och hade även tappat medvetandet en stund.

Sjuksköterskan som tog emot samtalet bedömde att hon kunde vänta till dagen efter och då söka sin ordinarie vårdcentral om besvären kvarstod. Dagen därpå avled kvinnan.

En patient som tappar medvetandet med symtom som yrsel, illamående ska transporteras akut till sjukhus för bedömning, utredning och ställningstagande till diagnos. I det här fallet avled patienten i hjärtinfarkt vilket är en av differentialdiagnoserna som behöver övervägas vid dessa symtom.

Verksamheten har genomfört en orsaksutredning och tagit fram en handlingsplan för att en liknande händelse inte ska ske igen.

Diarienummer: 2021-KM000021