Tonårspojke pojke avled efter fallolycka

En tonårspojke med ärftlig muskelsjukdom kom till Centralsjukhuset i Kristianstad efter en fallolycka.

Han hade fallit bakåt i sin elrullstol från trapphissen i hemmet. När han kom till sjukhuset var han vaken och bedömdes som stabil. Han försämrades under kvällen och avled några timmar senare efter att ha fått ett hjärtstopp när han vårdades på intensivvårdsavdelningen.

Det kan inte uteslutas att det funnits brister i sjukhusets rutiner för traumalarm på barn som påverkat handläggningen och utgången av fallet, till exempel om man hade kopplat in intensivvårdsläkare och barnläkare tidigare i förloppet.

Utredning av händelsen där man ser över larmrutiner och vilka resurser som ska tillkallas i samband med barntraumalarm.

Diarienummer: 2021-KM001162