Sjukvårdpersonal hjälper sängliggande patient
  • Lättläst text Dölj Lättläst
  • Artikel på teckenspråk Dölj teckenspråk

Patientsäkerhet

Region Skåne arbetar ständigt med att göra vården säkrare och skydda dig mot skador när du får vård. Som patient kan du också bidra genom att berätta för oss om du upplever att någonting är fel.

En vårdskada är en kroppslig eller psykisk skada eller lidande du som patient kan drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

För att förhindra vårdskador följer Region Skåne vägledningar från bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen.

Region Skåne arbetar aktivt för ökad patientsäkerhet för att undvika att du som patient drabbas av exempelvis fallskador, infektioner, läkemedelsfel, undernäring och trycksår.

God hygien viktigt

I alla miljöer där det vistas många sjuka människor finns det också en ökad risk för att få en infektion. Därför är god hygien viktig i alla vårdverksamheter för att förhindra att smittor sprids.

Region Skåne har stränga regler för arbetskläder. Medarbetare som möter patienter ska vara klädda i kortärmat, långt hår ska vara uppsatt och händerna ska vara fria från klockor och ringar. Naglarna ska vara korta och utan nagellack.

Du kan bidra till säkrare vård

Ställ gärna frågor om det är något du inte förstår och säg till om det är något som verkar vara fel. Att aktivt delta i den vård du får ökar säkerheten och leder till en bättre vård. 

Här är exempel på vad du själv kan göra för att minska riskerna i vården:

  • Fråga hellre för mycket än för lite.
  • Fråga om din fortsatta vård och behandling.
  • Ta gärna med en närstående om det känns bra för dig.
  • Tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner.
  • Lär känna dina läkemedel – vilka du tar, i vilken dos och varför.
  • Gör ett rökuppehåll i samband med operation.

Fel i vården ska rapporteras

En grund i patientsäkerhetsarbetet är att rapportera när något har gått fel i vården. Om en händelse avviker från det normala görs en analys för att undvika att det händer igen.

Är händelsen allvarlig och har orsakat en skada, eller om det funnits risk för en allvarlig skada bestämmer chefläkaren om en anmälan enligt lex Maria ska göras. Lex Maria gäller både för offentliga och privata vårdgivare.

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.