Anmälan om fysiska hinder i vården

Om du får problem i någon av våra vårdlokaler på grund av fysiska hinder, vill vi gärna att du berättar det för oss. På så sätt får vi kunskap om de brister som finns och kan snabbare åtgärda dem.

För att vi skall kunna hantera din anmälan är det viktigt att du tydligt anger vilken byggnad/vårdinrättning anmälan avser.  

Vi vidarebefordrar dina synpunkter till den som ansvarar för fastigheterna eller direkt till verksamheten, beroende på om vårdinrättningen bedrivs i offentlig eller privat regi.    

Anmäl fysiska hinder

Namn:
Telefonnummer:
E-postadress:
Vilken av Region Skånes byggnader gäller din synpunkt?
Beskrivning av fel/hinder:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter