Anmälan om fysiska hinder i vården

Om du får problem i någon av våra vårdlokaler på grund av fysiska hinder, vill vi gärna att du berättar det för oss. På så sätt får vi kunskap om de brister som finns och kan snabbare åtgärda dem.

För att vi ska kunna hantera din anmälan är det viktigt att du tydligt anger vilken byggnad eller vårdinrättning som anmälan gäller.  

Vi vidarebefordrar dina synpunkter till den som ansvarar för fastigheterna eller direkt till verksamheten, beroende på om vårdinrättningen bedrivs i offentlig eller privat regi.    

Anmäl fysiska hinder

Namn:
Telefonnummer:
E-post: * Obligatoriskt fält.
Vilken av Region Skånes byggnader gäller din synpunkt? * Obligatoriskt fält.
Beskrivning av fel/hinder: * Obligatoriskt fält.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter