Om du inte är nöjd med vården

Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående.

Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klagomål:

  • Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling.
  • Kontakta Patientnämnden Skåne.
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vänd dig dit du fick vård

Kontakta den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård och behandling. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter.

Du kan använda blanketten nedan för att skriftligen lämna synpunkter eller klagomål till vården. Det går också bra att prata med personalen som du träffade, eller med chefen för mottagningen eller avdelningen.

Vanligtvis får du ditt svar inom fyra veckor. När du får svaret ska det lämnas på ett sådant sätt att du förstår det. Du kan få svaret muntligt, till exempel genom ett telefonsamtal eller möte, eller skriftligt. 

Patientnämnden kan stödja dig

Du kan vända dig till patientnämnden om du vill ha stöd i kontakten med vården. Du kan också få information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs. Det går bra att vara anonym i kontakten med patientnämnden, och precis som i hälso- och sjukvården råder sekretess.

Du kan använda 1177 Vårdguidens e-tjänster för att ta kontakt med patientnämnden. 

Det finns även möjlighet att kontakta patientnämnden via brev eller telefon. Använd gärna blanketten nedan för att skicka in dina synpunkter till patientnämnden:

Telefon: 0770-11 00 10, vardagar klockan 9 - 15.30
Postadress: Patientnämndens kansli, 291 89 Kristianstad

Patientnämnden är en opartisk instans, helt fristående från hälso- och sjukvården. De gör inga medicinska bedömningar och avgör inte om vården har gjort rätt eller fel. De omprövar inte heller vårdens beslut.

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne, eller som har avtal med Region Skåne. De tar också emot klagomål på kommunal hälso- och sjukvård och viss tandvård.

Klaga hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Innan du kontaktar IVO med klagomål på vården, ska du först ha kontaktat vårdenheten där du fick vård. Det är för att ansvariga ska ha haft tillfälle att svara på dina klagomål. Om du tycker att svaret du får från vårdenheten är otillräckligt kan du sedan anmäla till IVO. 

IVO utreder inte alla typer av synpunkter och klagomål. De ska utreda anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser som har gjort att du som patient har fått en skada som inte kommer att försvinna eller att du har fått mycket större behov av vård.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter