Stödperson psykiatrisk tvångsvård

Du som är patient inom psykiatrisk tvångsvård har rätt till en stödperson.

Stödpersonens uppgifter:

  • bistår dig i personliga frågor
  • har rätt att besöka dig på sjukhuset eller vårdplatsen
  • har rätt att närvara vid förvaltningsrättsförhandlingar
  • lyder under sekretess
  • har kontakt med Patientnämnden

Stödpersonen ska inte:

  • ersätta vårdpersonalen
  • överta ansvaret för patientens ekonomi
  • vara juridiskt ombud

Om du vill ha en stödperson kan du kontakta din läkare, kontaktman eller annan vårdpersonal du kommer i kontakt med.

Om du vill bli stödperson

Patientnämnden håller i rekrytering och utbildning av nya stödpersoner.

Är du intresserad av att bli stödperson kan du skicka en intresseanmälan till Contact. Du blir därefter kontaktad av en handläggare med mer information.

Uppgiften som stödperson innebär både givande och tagande. Patienter inom psykiatrisk tvångsvård kan ha bristfälliga relationer och dålig kontakt med närstående.

Utbildning och viss ersättning

Som stödperson får du utbildning, stöd och handledning. Viss ekonomisk ersättning utgår vid uppdrag. Du har även en olycksfallsförsäkring vid uppdrag.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter