Stödperson vid tvångsvård

Du har rätt till en stödperson om du är patient inom psykiatrisk tvångsvård eller isoleras enligt smittskyddslagen.

Om du vill ha en stödperson kan du prata med din läkare, kontaktperson eller någon annan vårdpersonal.

Stödpersonens uppgift är att:

  • vara en medmänniska och ge dig stöd
  • träffa dig regelbundet
  • har rätt att besöka dig på avdelningen
  • har rätt att följa med vid förhandling i Förvaltningsrätten.

En stödperson har tystnadsplikt.

Stödpersonen ska inte:

  • ha vårdansvar
  • vara juridiskt ombud
  • ansvara för din ekonomi.

Om du vill bli stödperson

Är du intresserad av att bli stödperson eller vill veta mer om vad uppdraget innebär? Skriv till patientnamnden.kansli@skane.se eller ring 040-33 69 09 eller 0770-11 00 10.

Det är patientnämnden som rekryterar och utbildar nya stödpersoner.

Arvode och utbildning

Du får arvode för uppdraget och behöver du resa får du reseersättning.

Som stödperson får du utbildning, stöd och handledning. Du har även en olycksfallsförsäkring vid uppdrag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!