Avgifter i vården

Sveriges landsting och regioner bestämmer själva vilka avgifter de tar ut för olika typer av vård. Avgifterna för vård i Skåne kan därför skilja sig från avgifter för vård på andra ställen i Sverige.

En del vård inom Region Skåne är kostnadsfri, men oftast betalar du en avgift för ditt besök eller behandling. All vård är avgiftsfri för barn och unga under 20 år (från 1 januari 2018) och vårdbesök är avgiftsfria från det att du fyllt 85 år.

På 1177.se finns en lista över avgifter för besök på olika mottagningar i Skåne. 

Högkostnadskort och frikort

När du har betalat en viss summa under ett år i patientavgifter i öppenvården har du rätt till ett frikort. Frikortet innebär att du får avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos Region Skånes mottagningar och de du betalar hos privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Om du söker vård i ett annat landsting någonstans i Sverige ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter