Avgifter i vården

Sveriges regioner bestämmer själva vilka avgifter de tar ut för olika typer av vård. Avgifterna för vård i Skåne kan därför skilja sig från avgifter för vård på andra ställen i Sverige.

En del vård inom Region Skåne är kostnadsfri, men oftast betalar du en avgift för ditt besök eller behandling. All vård är avgiftsfri för barn och unga under 20 år och vårdbesök är avgiftsfria från det att du fyllt 85 år.

På 1177.se finns en lista över avgifter för besök på olika typer av mottagningar i Skåne, vad det kostar att vara inlagd på sjukhus och vad som gäller vid uteblivet besök:

Högkostnadsskydd och frikort

När du har betalat en viss summa under ett år i patientavgifter i öppenvården har du rätt till ett frikort. Frikortet innebär att du får avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos Region Skånes mottagningar och de du betalar hos privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Om du söker vård i en annan region någonstans i Sverige ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter