Rökstopp inför och efter operation

Alla patienter som ska opereras i Region Skåne uppmanas att sluta röka 6-8 veckor före operation. Det ska minska risken för allvarliga komplikationer.

Rökare drabbas dubbelt så ofta av komplikationer efter operation som icke-rökare. Det handlar till exempel om infektioner, sårläkning och blodproppar.

Region Skåne uppmanar dig som röker att sluta röka 6-8 veckor före en operation och sedan avstå lika lång tid efter ingreppet. Detta för att undvika allvarliga komplikationer.

Rökstoppet gäller för alla operationer som sker i vårdverksamheter som finansieras av Region Skåne. Du som vill kan få hjälp av en professionell rökavvänjare.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter