Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR)

Region Skåne erbjuder personer med stressrelaterad psykisk ohälsa möjlighet till rehabilitering i landsbygdsmiljö med målet förbättrad hälsa och funktion som ett led i återgång i arbete. Rehabiliteringen riktar sig till sjukskrivna patienter och är ett komplement till den medicinska vården.

Alla vårdcentraler och psykiatrimottagningar i Skåne har möjlighet att registrera sig för att kunna erbjuda sina patienter NUR. Vårdmottagningen remitterar och har det medicinska ansvaret för patienten under hela rehabiliteringsperioden på NUR-gården. Patienten väljer själv vilken gård man vill vistas på.

Vistelse på gård 

Gårdarna har verksamhet med eller utan djur. Patienterna deltar, kravlöst och allt efter ork och förmåga, i de aktiviteter som för dagen erbjuds på gården. Rehabiliteringen pågår fyra timmar per dag, tre dagar i veckan under åtta veckor.

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd baseras på forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp.

Gårdar som ingår i naturunderstödd rehabilitering från 1 maj 2017:

Sydöstra Skåne

  • Folkuniversitetet Stiftelsen (Granliden), gård utan djur. En väletablerad miljö, med närhet till natur och varierande trädgårdsrum.

Sydvästra Skåne

  • Framnäsgård, gård utan djur. En varierad naturmiljö, med väletablerad växtlighet i olika nivåer. Promenadslingor i parken och biodynamisk odling i flera fält.

Mellersta Skåne

  • Handelsbolaget Aditus (Lyngbyskola), gård utan djur. En väletablerad växtlighet med många varierande trädgårdsrum. Fina vyer över närliggande odlingsfält och hästhagar. Stor frilandsodling samt odling i växthus.
  • Kongagården, gård med djur. En varierad naturmiljö, med bland annat skog och hagar. Odling samt odling i växthus.

Nordvästra Skåne

  • Med naturen i Tåstarp AB, gård utan djur. Mark med tillgång till natur så som skog och sjö. Blandning av slutna och öppna miljöer med vyer. Frilandsodling av grönsaker samt i växthus. Djur finns på gården men är tydligt avskilda från NUR-verksamheten.
  • Sveahästar, gård med djur. Kuperad terräng med hagar och väletablerad växtlighet och bra slingor för promenader. Gården har cirka 30 islandshästar, höns och hundar.

Nordöstra Skåne

  • Kluvhult, gård utan djur. Naturskön miljö med en blandning av trädgård och natur. Etablerad odling för lång säsong både på friland och i växthus. Hästar finns i hagen men endast för beskådan. Det finns också några höns på gården.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter