Rehabilitering på landsbygd

Region Skåne erbjuder personer med stressrelaterad psykisk ohälsa möjlighet till rehabilitering i landsbygdsmiljö. Målet är förbättrad hälsa och funktion som ett led i återgång i arbete.

Rehabiliteringen riktar sig till dig som är sjukskriven och är ett komplement till den medicinska vården. 

Alla vårdcentraler och psykiatrimottagningar i Skåne har möjlighet att registrera sig för att kunna erbjuda sina patienter naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR). 

Vårdmottagningen remitterar och har det medicinska ansvaret för patienten under hela rehabiliteringsperioden på NUR-gården. Du som patient väljer själv vilken gård du vill vara på.

Vistelse på gård 

Gårdarna har verksamhet med eller utan djur. Du deltar, kravlöst och allt efter ork och förmåga, i de aktiviteter som för dagen erbjuds på gården. Rehabiliteringen pågår fyra timmar per dag, tre dagar i veckan under åtta veckor.

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd baseras på forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp.

Gårdar som ingår i naturunderstödd rehabilitering från 1 maj 2017:

Sydöstra Skåne

  • Folkuniversitetet Stiftelsen (Granliden), gård utan djur. En väletablerad miljö, med närhet till natur och varierande trädgårdsrum.

Sydvästra Skåne

  • Framnäsgård, gård utan djur. En varierad naturmiljö, med väletablerad växtlighet i olika nivåer. Promenadslingor i parken och biodynamisk odling i flera fält.

Mellersta Skåne

  • Handelsbolaget Aditus (Lyngbyskola), gård utan djur. En väletablerad växtlighet med många varierande trädgårdsrum. Fina vyer över närliggande odlingsfält och hästhagar. Stor frilandsodling samt odling i växthus.
  • Kongagården, gård med djur. En varierad naturmiljö, med bland annat skog och hagar. Odling samt odling i växthus.

Nordvästra Skåne

  • Med naturen i Tåstarp AB, gård utan djur. Mark med tillgång till natur så som skog och sjö. Blandning av slutna och öppna miljöer med vyer. Frilandsodling av grönsaker samt i växthus. Djur finns på gården men är tydligt avskilda från NUR-verksamheten.
  • Sveahästar, gård med djur. Kuperad terräng med hagar och väletablerad växtlighet och bra slingor för promenader. Gården har cirka 30 islandshästar, höns och hundar.

Nordöstra Skåne

  • Kluvhult, gård utan djur. Naturskön miljö med en blandning av trädgård och natur. Etablerad odling för lång säsong både på friland och i växthus. Hästar finns i hagen men endast för beskådan. Det finns också några höns på gården.
  • Änglarps lugn, gård med djur. Gården ligger i ett naturskönt område med både öppet landskap och skog. På gården finns får, kor, höns, gäss och kaniner. Det finns möjlighet att odla både på friland och i växthus.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter