Kultur på recept

Forskning visar att kulturupplevelser stimulerar sinnena och ger goda effekter på hälsan.

Inom Kultur på recept har patienter ordinerats bland annat musik, eget skapande och att se utställningar. Det har vänt sig till den med hotande eller pågående sjukskrivningar, risk för social isolering, psykisk ohälsa eller utbredd smärta.

Kultur på recept har genomförts i Helsingborg

Kultur på recept – Skånemodellen 2.0 har genomförts i Helsingborg, med mål att göra modellen till en del av ordinarie verksamhet inom både vård och kultur.

I Kultur på recept – Skånemodellen har både offentliga och privata vårdcentraler och psykiatrimottagningar i Helsingborg medverkat.

De patienter som deltagit har först genomgått en medicinsk bedömning på sin vårdenhet. Om Kultur på recept bedömts som ett bra alternativ har patienten fått ett recept som innehållit kulturaktiviteter under tio veckor.

Upplevelser kombinerade med samtal

Deltagarna har mötts i grupp tre gånger per vecka, under ledning av en kulturpedagog. Aktiviteterna har varit förlagda till Helsingborgs stads kulturverksamheter.

Exempel på receptinnehåll har varit att se utställningar, eget skapande, kultur- och naturhistoriska vandringar, sång och musik. Aktiviteterna har kombinerats med samtal, frågeställningar och diskussioner om det upplevda.

Medicinsk utvärdering av effekterna

Utvärderare på Skånes universitetssjukhus har följt upp Kultur på recept, och resultaten redovisas i en rapport i april 2016.

I rapporten görs en sammanställning av självrapporterad data från när deltagarna påbörjat Kultur på recept, när de slutat och sex respektive tolv månader efteråt. Resultaten baserar sig på 123 deltagare.

Deltagarna tycker själva att de förbättrats över tid på flera punkter, som arbetsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet och ångest. Bortfallet i uppföljningarna är dock stort och det saknas en jämförelsegrupp, vilket gör det svårt att visa på reella effekter.

Medicinsk utvärdering av Kultur på recept 2.0, april 2016

Metodrapport om Kultur på recept 2.0, juni 2015

Bakgrund

Kultur på recept– Skånemodellen 2.0 var ett samarbete mellan Region Skåne, Finsam Helsingborg och Helsingborgs stad. Finsam Helsingborg är ett finansiellt samordningsförbund där Region Skåne, Helsingborgs stad, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ingår.

Film - Kultur på recept 2.0 Skånemodellen

Film - Kultur på recept 2.0 reflektioner

Kultur på recept - pilotprojekt (English subtitles)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter