Barnhälsovård. Förälder och barn, tillsammans med vårdpersonal.

Familjecentraler

Region Skåne har tillsammans med många kommuner öppnat så kallade familjecentraler. Familjecentralerna fungerar som mötesplatser för familjer i ett bostadsområde.

I en familjecentral kan du bland annat besöka öppen förskola och ha kontakt med barnets BVC-sköterska. Målet med verksamheten är att utifrån familjens situation främja en god hälsa hos barn och föräldrar. 

De flesta familjecentraler erbjuder också olika typer av föräldrastödsutbildning. På vissa familjecentraler kan du även besöka en barnmorska.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter