En kvinna och två män i sommarkläder sitter på gräsmatta, gräskulle och hus i bakgrunden.
  • Lättläst text Dölj Lättläst

Hälsa och livsstil

Vi bedriver hälsofrämjande arbete inom hela sjukvården. Med förebyggande insatser kan vi uppnå en mer jämställd och jämlik hälsa hos skåningarna.

En stor del av arbetet utgår från det regionala nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Nätverket arbetar för att göra hälso- och sjukvården i Skåne mer hälsoorienterad med till exempel hälsosamtal, satsningar på att göra patienter rökfria inför operation och tobaksfria sjukhus.

Hur mår och lever skåningarna?

I Region Skånes folkhälsoarbete ingår att ta reda på hur skåningarna lever och mår. Arbetet skapar förutsättningar för en god hälsa på lika villkor och bidrar därmed till utveckling, tillväxt och välfärd i regionen.

Vi genomför tre olika folkhälsoenkäter. Det innebär att hela den skånska befolkningen åldersmässigt kan följas "från vaggan till graven".

Resultaten ger ökade möjligheter att sätta in resurser där de bäst behövs. 

Hösten 2019 genomförde Region Skåne den största folkhälsoundersökningen någonsin. Ta del av rapporten:

Naturunderstödd rehabilitering

Region Skåne erbjuder personer med stressrelaterad psykisk ohälsa möjlighet till naturunderstödd rehabilitering (NUR) i landsbygdsmiljö. NUR kan förbättra hälsan och vara en hjälp för den som är sjukskriven på vägen mot återgång i arbete.

På 1177.se kan du läsa mer om hur denna rehabiliteringsform fungerar och hur du kan göra för att bli remitterad till NUR.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.