En kvinna och två män i sommarkläder sitter på gräsmatta, gräskulle och hus i bakgrunden.

Hälsa och livsstil

Vi bedriver hälsofrämjande arbete inom hela sjukvården. Med förebyggande insatser kan vi uppnå en mer jämställd och jämlik hälsa hos skåningarna.

En stor del av arbetet utgår från det regionala nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Nätverket arbetar för att göra hälso- och sjukvården i Skåne mer hälsoorienterad med till exempel hälsosamtal, satsningar på att göra patienter rökfria inför operation och tobaksfria sjukhus.

Hur mår och lever skåningarna?

I Region Skånes folkhälsoarbete ingår att ta reda på hur skåningarna lever och mår. Arbetet skapar förutsättningar för en god hälsa på lika villkor och bidrar därmed till utveckling, tillväxt och välfärd i regionen.

Vi genomför tre olika folkhälsoenkäter. Det innebär att hela den skånska befolkningen åldersmässigt kan följas "från vaggan till graven".

Resultaten ger ökade möjligheter att sätta in resurser där de bäst behövs. 

Ta hand om dig

Poddserien "Ta hand om dig" är ett initiativ för att förebygga sjukdom och främja god hälsa. I de olika avsnitten diskuteras vanor kring solning, alkohol, kost, fysisk aktivitet, och rökning. Dessa vanor har ofta en direkt koppling till våra stora folksjukdomar.

Till de stora folksjukdomarna räknas bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, tumörsjukdomar och allergier. Folksjukdomar kallas de sjukdomar som är särskilt vanliga och allvarliga. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter