SUS-film nominerad till Svenska Designpriset

Filmen VAR TIONDE MINUT – som beskriver cancerforskningen – har nominerats till Svenska Designpriset 2012. Filmen har förstärkts med grafiska effekter och en estetisk utformning så att allvar kombineras med känsla, vilket är en anledning till nomineringen och som understryker filmen budskap.
VAR TIONDE MINUT med svensk undertext
EVERY TEN MINUTES with english subtitles 

EN FILM om translationell cancerforskning, individanpassade behandlingsmetoder och skräddarsydda läkemedel. Filmen visar det nära samarbete som finns mellan regionens alla forskare och kliniker som tillsammans formar den allra bästa vården för cancerpatienter, i kombination med utbyggnad av Regionalt cancercentrum Syd.
Jesper Aspegren intervjuar:

SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS
Mef Nilbert, överläkare, Skånes onkologiska klinik
Carsten Rose, divisionschef, Cancer och blodsjukdomar
LUNDS UNIVERSITET
Carl Borrebaeck, programdirektör, CREATE Health
Freddy Ståhlberg, chef, Lund Bioimaging Center

Pressmeddelande 12-09-07
Pressmeddelande 11-02-03
För mer information kontakta: camilla.borrebaeck@skane.se
         


  • Sidan uppdaterad
    2012-09-05 av Camilla Borrebaeck Camilla.Borrebaeck@skane.se
    Faktaägare: Carsten Rose carsten.rose@skane.se
  • Kontakta Region Skåne