Kvinnosjukvård

obstetrikrobotkirurgioperation

 
Storföreläsning för blivande föräldrar, Se tiderna här >>

Trådlöst internet på sjukhusområdet, läs mer här >>


Kvinnosjukvården vid Skånes universitetssjukhus erbjuder akut och planerad vård i såväl sluten- som öppenvårdsform. Vi har en komplett vård inom hela specialiteten Obstetrik och Gynekologi.

Vårt absolut viktigaste mål är att erbjuda dig ett gott, tryggt och säkert omhändertagande.

Obstetrik

Till oss kommer kvinnor med normala och komplicerade förlossningar. Vi har ökande förlossningstal och för närvarande föds cirka 9 000 barn per år på kliniken.

Vi tar även hand om dig som har en komplicerad sjukdom, utvecklar en sjukdom eller får besvär under graviditeten och som inte kan behandlas på den egna mödravårdscentralen. Vi vårdar även kvinnor med sjuka ofödda barn. 

Gynekologi

Vi tar hand om både godartade och elakartade sjukdomstillstånd.

Vad gäller cancer tar vi emot patienter från hela regionen och vi utför en mycket avancerad kirurgisk behandling av dessa patienter.

Vi bedriver utveckling och forskning för att förbättra vården och vi utbildar blivande undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor, medicinsk sekreterare, läkare och forskare från alla områden.

Kontakt

Mina vårdkontakter

Du kan även nå våra mottagningar via Mina vårdkontakter. Se info för respektive mottagning.


Lund

Besöksadress

Klinikgatan 12

Telefon

046-17 10 00

Postadress

Skånes universitetssjukhus
Kvinnokliniken
221 85 Lund
   

Hitta till Lund


 

Malmö

Besöksadress

Jan Waldenströmsgata 47


Telefon

040-33 21 00

FAX
Akutmottagningen
040-33 21 58


Postadress

Skånes universitetssjukhus
Kvinnokliniken
205 02 Malmö
 

Hitta till Malmö


E-postadress

 

Webbadress

www.skane.se/sus/kk   

  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Pia Teleman
  • Kontakta Region Skåne