Kunskapscentrum för geriatrik

Kunskanpscentrum för geriatrik

Region Skåne har gett Geriatrik vid Skånes universitetssjukhus i uppdrag att även vara ett Kunskapscentrum för geriatrik. Målgruppen är främst vårdpersonal. I uppdraget ligger bland annat att: 

  • beskriva och följa befintliga resurser inom regionen
  • utveckla och följa resultat av ett geriatriskt kvalitetsregister
  • arrangera eller medverka i utbildning och seminarieverksamhet för olika aktörer inom region och kommuner, med lärosäten och enskilda organisationer för att öka kunskapen om den äldre befolkningen och deras sjukdomar
  • skapa nätverk för att främja geriatrisk vård i Skåne   
  • Sidan uppdaterad
    2016-04-27 av Anna-Mi Wendel anna-mi.wendel@skane.se
    Faktaägare: Sölve Elmståhl solve.elmstahl@skane.se
  • Kontakta Region Skåne