Geriatrik

Vård, forskning och utbildning för äldres hälsa
Geriatrik bedriver vård, forskning och utbildning för äldres hälsa. Geriatrik handlar om äldres sjukdomar och tar hänsyn till samspelet mellan medicinska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar sjuklighet. Patienterna kommer till vårdavdelningen från akuten eller andra avdelningar inom sjukhuset. Till vår mottagning kommer patienterna via remiss eller egenremiss. 
 

 

Öppet Hus 18 augusti i vårt forskarhus på Skånes universitetssjukhus i Malmö!

Det var många besökare på CRC:s egen jubileumsdag i Malmö häroveckan . Bland montrarna återfanns GÅS-projektet, se bilden nedan, där intresserade kunde utföra tester och informera sig om allt som rör Gott Åldrande i Skåne. Fler bilder och reportage om vad Öppet Hus mer bjöd på kan du ta del av här.


Äldre får inte tillräcklig smärtlindring, forskare i geriatrik har undersökt vården i ny avhandling.

                                           

Öppet Hus för deltagare i projektet Gott Åldrande i Skåne, 18 maj.

Du som har anmält dig kommer att få en dag fylld av berättelser om vad ditt deltagande har betytt för forskingen -och fortsätter att betyda. Här nedan ser du en del resultat som blivit möjliga genom din medverkan:

Högre risk för kvinnor att utveckla lungsjukdomen KOL, ny forskning vid GÅS-projektet slår larm!

Bättre hälsa med tidig information för hjärtsviktspatienter

Anhöriga till personer med demens och depression har den tyngsta bördan

 Därför ser en frisk njurfunktion annorlunda ut när du är äldre

 Blodtrycksfall ökar risken för minnesproblem

 Ny metod avslöjar fler farligt underviktiga patienter 

 Hjärtsvikt och medicinering mot oro ökar fallrisken hos äldre

Kontakt

Telefon vardagar kl 08 - 16:
040-39 13 03

Besöksadress mottagning:
Geriatrik
Jan Waldenströms gata 35
hus 60, plan 10
Skånes universitetssjukhus Malmö 

Besöksadress Geriatrikavdelning 31:
Medicinbyggnaden
Jan Waldenströms gata 15 
plan 3
Skånes universitetssjukhus Malmö
Telefon: 040-33 62 72,  040-39 13 03 

Skicka e-post och brev

Hitta till oss
Parkering

Webbadress
www.skane.se/sus/geriatrik

Organisationsschema

  • Sidan uppdaterad
    2016-08-24 av Anna-Mi Wendel anna-mi.wendel@skane.se
    Faktaägare: Sölve Elmståhl solve.elmstahl@skane.se
  • Kontakta Region Skåne