Första linjen – för barn och ungas psykiska hälsa

Vad är Första linjen?

Första linjen vänder sig till barn och unga mellan 6 och 18 år och deras föräldrar. Syftet är att göra det enklare för barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt att få hjälp i ett tidigt skede.

Telefonrådgivning "EN VÄG IN" samt kontakt med Första linjen

EN VÄG IN är telefonrådgivning vid psykisk ohälsa hos barn och unga inom Region Skåne och vänder sig till ungdomar, vårdnadshavare och samverkansparter. EN VÄG IN ger vägledning och råd och bokar vid behov tid till Första linjen eller annan rekommenderad vårdgivare. Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Vad Första linjen arbetar med

Vi arbetar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa, och den unge eller föräldern kan vända sig till oss vid:

 • Ängslan, oro
 • Separationsproblem
 • Nedstämdhet
 • Problem kring mat/sömn/stress
 • Beteende- och uppförandeproblem
 • Kriser
 • Familjeproblematik
 • Oklar problematik – där behovet finns att finna rätt aktör

Vi inleder alltid med att träffa och samtala med varje patient/ familj. Utifrån detta första samtal gör vi gemensamt en överenskommelse om fortsatta insatser. 

Vid behov samverkar vi med socialtjänst, skola/elevhälsa, barn- ochungdomspsykiatrin (BUP) och övrig sjukvård, för att bidra till samordnade insatser på rätt nivå..

Här finns Första linjen-mottagningarna

 • Malmö och Trelleborg, som är förstärkta med mottagningar även i Svedala och Lindängen som har öppet någon/några dagar/veckan.
 • Lund, som är förstärkt med mottagningar även i Burlöv och Hörby som har öppet någon/några dagar/veckan.
 • Helsingborg, som är förstärkt med en mottagning även i Ängelholm som har öppet någon/några dagar/veckan.
 • Kristianstad, Ystad och Hässleholm, som är förstärkta med mottagningar även i Simrishamn, Bromölla, Östra Göinge och Osby som har öppet någon/några dagar i veckan.

Första linjen - För barn och ungas psykiska hälsa. Foto: @macneale.com
 Foto: MacNeale.com


Kontaktuppgifter

Första linjen-mottagningarna når du genom att ringa EN VÄG IN som är telefonrådgivning vid psykisk ohälsa, telefon 020-51 20 20

 

Malmö 
Davidshallsgatan 16 

Trelleborg 
Lotsgränden 3 

Svedala
Storgatan 3 (begränsade öppettider)

Lindängen
Lindängplan 3, Malmö (begränsade öppettider)

Lund
Stora Södergatan 47

Burlöv (begränsade öppettider)

Hörby (begränsade öppettider)

Helsingborg 
Bruksgatan 29

Ängelholm
Södra vägen, byggnad 15 (begränsade öppettider)

Kristianstad 
Lasarettsboulevarden 4A

Hässleholm 
Källarbacksvägen 5

Ystad
Stora Östergatan 13

Simrishamn
Lübeckergården AB,
Storgatan 19 (begränsade öppettider)

Bromölla
Ingen fast adress (begränsade öppettider)

Östra Göinge/Broby
Mejerigatan 8 (begränsade öppettider)

Osby
Marklundavägen 8 C (begränsade öppettider)